Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

​Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin opinnoissaan tukea tarvitseville opiskelijoille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa menestymään opinnoissaan ja selviytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja, joka myös tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta.

Tukiopetusta annetaan oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. Jokainen opiskelija, jolle tukiopetuslupa on annettu, on myös velvollinen osallistumaan siihen.

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi