Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteet

Erityisopetus on opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi(L 630/1998, A 811/1998).

Ammatillinen erityisopetus ja erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Ammatillisessa erityisopetuksessa ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat oikeutettuja riittäviin ohjaus- ja tukipalveluihin, jotta heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella tutkinnon / koulutuksen perusteiden mukaista osaamista. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisopetuksen antamisesta, opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan huoltajaa tai laillista edustajaa kuultuaan. Erityisopetuksesta päätettäessä voidaan tarvittaessa päättää myös ammattitaitovaatimuksien ja osaamistavoitteiden sekä osaamisen arvioinnin mukauttamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Ammatillisessa peruskoulutuksessa nämä asiat tulee kirjata HOJKSiin, mutta näyttötutkinnoissa ne kirjataan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS).

Lisäksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestettävän koulutuksen tavoitteena on yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Tutkintojen ja koulutusten tavoitteena on saada opiskelijat sijoittumaan työelämään ja/tai antaa valmiudet itsenäiseen elämään.

 

Erityisopetuksen tukena toimii koulutusohjaaja Tiina Lindh.  Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi

  

  

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi