Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Opiskelijalle

Opintotoimisto

Opintotoimisto sijaitsee oppilaitoksen A-siiven 3. kerroksessa huone A303 ja on avoinna ma-to klo 8.45–13.00.

Opintotoimistossa voit hoitaa henkilökohtaisesti mm. seuraavanlaisia asioita:

  • opintotukihakemukset
  • koulumatkatukihakemukset
  • opiskelijatodistukset
  • opintosuoritusotteet
  • yhteystietomuutokset

Opintosihteeri Katja Alasimiin voit olla yhteydessä puhelimitse p. 044 774 5008 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@sasky.fi.

  

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajan vastaanotto on huoneessa A317B.  Voit  varata itsellesi  ajan esim. varauskalenterista oven vieressä. Opinto-ohjaaja ohjaa ja neuvoo opintosuorituksiin, osaamisen tunnustamiseen sekä jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Opinto-ohjaaja Minna Vainion tavoitat numerosta 044 774 5005 ja sähköpostitse etunimi.sukunimi@sasky.fi.

 

Kuraattori

Kuraattorin vastaanotto on huoneessa A313 keskiviikkoisin ja torstaisin (muutokset mahdollisia).

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä. Hän auttaa ja tukee opiskelijaa erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Kuraattorilta saa myös tietoa opintososiaalisista etuuksista.

Kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat opiskelijoiden huoltajat, opiskeluterveydenhuolto, opettajat, oppilaitoksen muu henkilökunta sekä oppilaitoksen ulkopuoliset tahot.

Opiskelija voi itse halutessaan varata ajan kuraattorille, tai hänet voidaan ohjata kuraattoripalveluiden piiriin esim. luokanvalvojan, opettajan tai oppilaitoksen muun henkilökunnan toimesta. Kuraattoripalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti nuorisopuolen opiskelijoille.

Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Tampereen palvelualan ammattiopiston kuraattori on 14.8.2017 alkaen  Katja Ritamäki.

puhelinnumero: 050 3413160 sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

 

Psykologi

Oppilaitoksen psykologin vastaanotto on huoneessa A313 maanantaisin ja perjantaisin  klo 9-15 (muutokset mahdollisia).

 

Tampereen palvelualan ammattiopiston psykologi on Mira Heikkinen.

puhelinnumero: 040 673 5920 sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Opiskelijan käytössä ovat lisäksi opiskeluterveydenhuollon psykologipalvelut.

Seurakunnan palvelut

Ammattioppilaitospastori

Ammattioppilaitos  Marita Hakala toimii oppilaitoksemme pastorina.   Häneen saat tarvitessa yhteyden puh. 050 433 3693 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@evl.fi

Oppilaitosdiakoni

Oppilaitosdiakonina toimii Hanna Koivisto. Häneen saat tarvitessa yhteyden puh./tekstarit 040 804 8270 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@evl.fi

Ryhmänohjaajat ja opettajat

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin tukihenkilö, johon voit ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. Ryhmänohjaaja  mm. seuraa opiskelijan opintoja sekä pitää yhteyttä huoltajiin.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita opintojaksoillaan ja tekevät yhteistyötä ryhmänohjaajien, erityisopetuksen sekä opinto-ohjaajan kanssa.

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa esim. sairastumisen vuoksi jälkeen jääneille tai muutoin opinnoissaan tukea tarvitseville opiskelijoille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa menestymään opinnoissaan ja selviytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja, joka myös tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta.

Tukiopetusta annetaan opiskelijan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella. Jokainen opiskelija, jolle tukiopetuslupa on annettu, on myös velvollinen osallistumaan siihen.

Opiskelijayhdistys

Opiskelijayhdistyksen (OPY) toiminnan tarkoituksena on  yhdistää eri opintolinjojen opiskelijoita, luoda kouluun viihtyisyyttä ja lisätä omaehtoista aktiivisuutta.

"Joukkomme on iloinen ja aikaansaava! Jos olet innokas ja aktiivinen, uusi tai vanha OSALLISTU! Tule mukaan iloiseen joukkoomme, myös sinulla on mahdollisuus päättää!"

Osallistumalla opiskelijayhdistyksen toimintaan on mahdollisuus vaikuttaa kaikkia opiskelijoita koskeviin asioihin, sillä opiskelijayhdistys toimii opiskelijoiden äänitorvena ja edunvalvojana. Opiskelijayhdistys järjestää lukuvuoden aikana myös erilaisia tapahtumapäiviä. aktiivisesta osallistumisesta opiskelijayhdistystoimintaan saa opiskelija opintoihinsa osaamispisteitä vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

Opiskelijatuutorit 

Opiskelijayhdistyksen toimintaan osallistuvat opiskelijat toimivat myös tuutoreina. Heidän tärkein tehtävänsä on perehdyttää uudet opiskelijat oppilaitoksen toimintaan ja tapoihin. Uuden opiskelijan on siten helpompaa päästä sisään oppilaitosyhteisöön ja löytää siinä oma paikkansa. Tuutorit osallistuvat myös oppilaitoksen tiedottamiseen ja markkinointiin erilaisissa tapahtumissa.

Tuutoreina toimii aikaisemmin opintonsa aloittaneita motivoituneita, ulospäinsuuntautuneita ja hyvin opinnoissaan menestyviä opiskelijoita.

Tuutorikoulutukseen osallistumisesta ja aktiivisesta tuutoritoiminnasta voi saada opintosuorituksen kunakin toimintavuotena. Suoritus on osa vapaasti valittavia opintoja.​ Tuutorointi kehittää myös työelämässä tärkeitä ja hyödyllisiä taitoja, kuten esiintymis- ja organisointitaitoja.

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi