Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

#ikataoppilaitos #meillätehdäänosaajia 3

Työssäoppiminen yrittäjänä 
- SASKY / IKATAn TOY-malli

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat

TOY-malli on syntynyt kysymyksistä, missä ja miten yrittäjäksi aikova opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen? Miten yrittäjyyden oppiminen tuodaan luontevaksi osaksi ammatillisen koulutuksen rakenteita?

Kuvaus

TOY on askel kohti kokonaisvaltaista oppijakeskeistä tiimioppimista toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa. TOY työssäoppiminen yrittäjänä –malli on kehitetty ja pilotoitu Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.

IKATAn TOY-ryhmissä on usealta eri ammattialalta opiskelijoita, jotka liittyvät Taidosto osuuskuntaan, IKATAn yrittäjyyden oppimisympäristöön. TOY-jakson aikana opiskelijat tekevät todellisia asiakastöitä. He hankkivat asiakkaat itse ja toimivat itsenäisen yrittäjän tavoin vastuullisesti.  Ryhmää valmentaa TOY-valmentaja, jolla on valmennuskokemusta ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmäosaamista.

Olennainen osa TOYta ovat opiskelijoiden ja valmentajan tapaamiset valmennuspäivissä. Lähtökohta oman yrityksen kehittämisessä on, että jokaisella on ryhmän tuki ja mahdollisuus jakaa ajatuksiaan tiimissä. Käytännön työn ja reflektoinnin vuorottelu syventää oppimista ja asioiden sisäistämistä. Prosessin aikana jokainen laittaa itsensä likoon ja oppii tekemällä.

Moniammatillinen TOY-ryhmä kokoontuu jakson aikana yhdeksän kertaa valmennuspäiville (teemat: yrittäjyys ja oppiminen; asiakasajattelu ja verkostoituminen; hinnoittelu ja kannattavuus; itsensä johtaminen; tuotteistaminen; luovuus ja markkinointi; oman liikeidean hahmottuminen ja yrittäjyyteen kasvu = ammattiosaamisen näyttö). Työtä ohjaa lisäksi työssäoppimisopettaja samalla tavalla kuin muitakin työssäoppijoita.

Palaute ja arviointi sisältyvät luontevasti malliin, sillä viimeisellä lähijaksolla synnytetään yrittäjän oma identiteetti tehtyjen projektien kautta. Tärkein palaute tulee tyytyväiseltä asiakkaalta. Palautetta saadaan myös TOY-valmentajalta ja ammattialan opettajalta. Lisäksi TOY-ryhmä antaa vertaispalautetta toinen toisilleen.

Keskeinen sisältö

TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää omaa yritysideaa ja toteuttaa yrittäjyyttä opiskeluun kuuluvan työssäoppimisjakson aikana.

Lisätietoja

TOY-valmentaja: Terhi Leppä, p. 044 755 4511, terhi.leppa(at)saskyfi, SASKY / IKATA

TOY -mallin esittely

Ikatan TOY-malli - lyhyesti

Taidosto osuuskunta

Taidosto osuuskunta on vuonna 2004 perustettu kädentaitajien osuuskunta, jonka kautta opiskelijat voivat työskennellä yrittäjämäisesti ja oppia tekemällä oikeita asiakastöitä. Taidosto ja IKATA toimivat läheisessä yhteistyössä - iso osa taidostolaisista onkin joko entisiä tai nykyisiä ikatalaisia. Osuuskunnassa toimii sekä opiskelijoita että jo ammattiin valmistuneita kädentaitajia.

Taidoston uusia nettisivuja rakennetaan parhaillaan. Kun sivut ovat valmiit, ne linkitetään myös tänne.

okra 5x5 cm

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi