Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Tervetuloa Osaralle!Hakeuduhan Osaralle sähköisellä lomakkeella ja klikkaa siis tästä!

Lisätietoja esitteissä:

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja)

Maatalousalan perustutkinto (maaseutuyrittäjä)

Suunnittele omat opintosi haluamallasi tavalla. Opintosi henkilökohtaistetaan ja voit tehdä opintojasi yksilöllisen polkusi mukaisesti.

Ota yhteyttä: Opinto-ohjaaja Olli Sairanen 044-3440572

sertimerkki_teksti_web

Osaran maaseutuopetusyksikkö sijaitsee 45 km Tampereelta, Tampere-Vaasa (Tie nro 3) -tien varrella. Osara on monipuolinen luonnonvara-alan oppilaitos keskellä kaunista ja viljavaa kulttuurimaisemaa. Oppilaitos on aloittanut toimintansa yksityisenä maanviljelyskouluna vuonna 1886. Osaralla opiskelijoilla on mahdollisuus saada maksuton ruoka ja asuminen.

Osaran opetusmaatila Hämeenkyrössä on monipuolinen luonnonmukaisessa tuotannossa oleva maatila, jonka kokonaispinta-ala on noin 326 ha. Maatilalla on viljelyksessä peltoa noin 125 ha ja metsää noin 190 ha. Opetusmaatilalla harjoitetaan maidontuotantoa (30 lehmää ja nuorkarja), pienimuotoista lammastaloutta (20 lammasta), tallitoimintaa ja metsätaloutta. Tallissa on noin 30 hevosta, joista noin puolet on omia, opetuskäytössä olevia hevosia. Puolet hevosista on ns. hoitohevosia, joiden hoitoon opiskelijat pääsevät osallistumaan. Opetusmaatilan alueella on perinnebiotooppi, jossa lehmiä laidunnetaan.

Peltojan viljellään kotieläintuotannon tarpeisiin ja lisäksi on muuta kasvintuotantoa. Rakennuksista mainittakoon kylmäpihatto ja lypsyasema, kolme tallia ja maneesi. Lisäksi on viljenkuivaamo, kenttäsirkkeli ja mylly sekä maatilahalli koneille. Maatalouskoneiden huoltoa ja korajaamista varten on työpaja. Konekantaan kuuluu traktoreita, puimuri, kaivinkone, pyöräkuormaaja, kylvöakalusto, säilörehukalusto, viljankorjuukalusto ja lannanlevityskoneketju.

Koulutamme monipuolisesti sekä nuoria, että aikuisia. Osaralla voit suorittaa maatalousalan perustutkinnon (maaseutuyrittäjä) ja erikoistua hevostalouteen, tuotantoeläimiin tai maatalouden teknologiaan. Mahdollisuutena on luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, josta valmistut luonnonvaratuottajaksi tai luonto- ja ympäristöneuvojaksi.

Osaran maaseutuopetusyksikölle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti 7.6.2011. Sertifikaatti on uudistettu kahdesti. OKKA-säätiön hallitus todistaa, että oppilaitos on arvioitu ja sen on todettu täyttävän Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit. Okka-säätiön hallitus on vahvistanut Osaran maaseutuopetusyksikön kestävän kehityksen sertifikaatin uusimisen seuraavalle kolmivuotiskaudelle, aina vuoteen 2020 asti. Kiitos Osaran maaseutuopetusyksikön väelle hyvin tehdystä työstä!

 

 

 

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi