Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Opintojen ohjaus ja tuki

Vastuuopettaja

* tutustuttaa opiskelijan koulutyöhön ja oppilaitokseen
* toimii opiskelijan lähimpänä ja ensisijaisena opintojen ohjaajana
* edellisten opintojen hyväksilukeminen eli osaamisen tunnustaminen
* seuraa oman ryhmänsä opintojen edistymistä ja poissaoloja
* yhteydenpito huoltajiin (alle 18-vuotiaat)


Koulutusohjaaja

Hanna Ollila puh 044 560 4747 (työhuone 254)

* toimii opiskelijoiden tukihenkilönä
* tarjoaa opiskelijoille tukea ja ohjausta opintososiaalisissa asioissa ja henkilökohtaisissa kysymyksissä
  (esim. opintomenestys, jaksaminen, motivaatio, ihmissuhteet, päihdeasiat)
* voi hakeutua itse tai ryhmänohjaajan ohjaamana
* opiskelun tukitoimet
* viivästyneiden opintojen suorittamisen ohjaaminen

 

Oppilaitoksen tukitiimi

Tukitiimin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä oppimisen tuen näkökulmasta ja tehdä yhteistyötä henkilöstön kanssa. Tukitiimissä seurataan ryhmien opintojen etenemistä, suunnitellaan ja käsitellään oppilaitosta koskevia asioita kuten opiskeluviihtyvyyttä, opiskelujärjestelyitä ja oppimisen tukitoimia.
Huittisten yksikössä tukitiimiin kuuluvat koulutuspäällikkö Outi Pitkänen ja koulutusohjaaja Hanna Ollila sekä vastuuopettaja tarvittaessa.

 

Kuraattorin ja psykologin palvelut


KURAATTORI TIEDOTTAA

Olen tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8-16 numerosta 044-560 4242. Yhteyttä voi ottaa myös Wilma-viestillä tai sähköpostitse (tuulia.sarin@huittinen.fi)

Olen paikan päällä oppilaitoksella parittomina viikkoina tiistaisin klo 14-16 terveydenhoitajan huoneessa.

Kuraattorin työskentelyn tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijaa opiskelua, kotia, kaverisuhteita ja vapaa-aikaa koskevissa asioissa. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, hänen vanhempiensa ja huoltajiensa, opiskeluyhteisön, nuorten palvelupisteiden sekä eri viranomaisten kanssa. Aloitteen käynneistä kuraattorille voi tehdä opiskelija itse, vanhemmat, opettaja tai esimerkiksi terveydenhoitaja. 

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä aina, kun jokin asia mietityttää. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä mm. silloin, kun koulussa, vapaa-ajalla tai kotona on vaikeaa tai kun omat asiat muuten painavat mieltä. Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen helpottavat usein oloa ja selkiinnyttävät omia ajatuksia. Kuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin tarvittavan tuen saamiseksi.
Kuraattorin työhön sisältyvät opiskelijan kanssa käytävät keskustelut (mm. opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvissä pulmissa), huoltajien tukeminen kasvatustyössä ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin. Lisäksi työhön kuuluvat mm. konsultaatiomahdollisuus huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille sekä oppilaitoksen ennaltaehkäisevän työn kehittäminen ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön osallistuminen. Kuraattori on jäsenenä myös erilaisissa kunnan sisäisissä työryhmissä.
Kuraattorin työskentely on luottamuksellista.

Yhteistyöterveisin,
Tuulia Sarin, kuraattori
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö

 

PSYKOLOGI

Kaisu Aronoja

Ajanvaraus vastaanotolle terveydenhoitajan tai koulutusohjaajan kautta.

 

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi