Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Opiskelijakunta ja tutortoiminta

oppk_kok1

Opiskelijakunnan hallitus toimii opiskelijoiden edunvalvojana opiskeluun liittyvissä asioissa ja sen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunta muodostuu kaikista oppilaitoksen opiskelijoista. Oppilaitokseen valitut tutoropiskelijat toimivat opiskelijakunnan hallituksena, joiden tehtävänä on edustaa opiskelijakuntaa ja toimia mm. puhemiehenä oppilaitoksen johtoon päin. Tutoreiden tehtäviin kuuluu hallituksessa toimimisen lisäksi myös muita tehtäviä kuten uusien opiskelijoiden vastaanottaminen sekä perehdyttäminen, yhteisöllisyyden lisääminen oppilaitoksessa sekä oppilaitoksen markkinointi.

Tutorit saavat erillisen koulutuksen tutortoimintaan sekä tutorkoulutustodistuksen. Uudet tutoropiskelijat valitaan syksyisin yhteistyössä hallituksen jäsenten sekä koulutusohjaajan/ asuntolanohjaajan kanssa. Tutoropiskelijat kirjoittavat sopimuksen, jolla sitoutuvat tutortoimintaan. Osallistuminen opiskelijankunnan hallitukseen/ tutortoimintaan tunnustetaan opintoihin aktiivisuuden perusteella 1-6 osp (yhteisten tutkinnon osien valinnainen osa). Tutortoiminta arvioidaan asteikolla 1-5.

Mikäli olet kiinnostunut tutortoiminnasta, yhteyttä voit ottaa:

- koulutusohjaaja Eini Heinimaahan p. 044 560 4520 eini.heinimaa(at)sasky.fi tai

- asuntolanohjaaja Anna Lembergiin p. 044 560 4759  anna.lemberg(at)sasky.fi

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi