Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

OPISKELIJALLE

Opiskelijan opas

Opintoihin liittyviä tietoja löydät opiskelijan oppaasta

Toimisto/infopiste

Toimistosta saat tarvittavat lomakkeet ja hakuohjeet mm. opintotukihakemusta ja koulumatkatukea varten. Saat lisätietoa opintotuesta ja muista tuista myös Kelan sivuilta, koulutusohjaajalta tai opinto-ohjaajalta. Toimisto sijaitsee hallintorakennuksessa auditorion aulassa.

Toimisto on avoinna kouluaikoina ma–to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00-14.30.

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaaja Harri Pääkkönen
050 073 9661
harri.paakkonen(at)sasky.fi tai voit ottaa yhteyttä Wilman kautta.

Opinto-ohjaajan työhuone on hallintorakennuksessa auditorion aulassa. Varaa aikasi soittamalla, käymällä henkilökohtaisesti tai lähettämällä sähköpostia. 

Opinto-ohjaaja:

 • auttaa opintoihin hakeutumisessa sekä opiskeluun, jatko-opintoihin ja uravalintaan liittyvistä asioissa
 • ohjaa aikaisempien opintojen ja työkokemuksen kautta hankitun osaamisen tunnustamisessa
 • keskustelee opintojen etenemiseen liittyvistä pulmista ja ratkaisumahdollisuuksista
 • neuvoo työpaikan haussa ja antaa tietoa työskentelystä ulkomailla

Koulutusohjaaja

Koulutusohjaaja Riikka Aho
040 182 8799
riikka.aho(at)sasky.fi tai voit ottaa yhteyttä Wilman kautta.

Koulutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä sekä opiskelijat että huoltajat. Koulutusohjaajan kanssa voi keskustella esimerkiksi:

 • opiskeluasioista, kuten opintojen etenemisestä
 • opiskelumotivaatiosta
 • ihmissuhteisiin liittyvistä asioista
 • opintojen rahoituksesta
 • jaksamisesta, huolista, jännittämisestä
 • vapaa-ajan asioista
 • päihdeasioista
 • opiskelun jälkeisistä suunnitelmista

Koulutusohjaajan työhuone ammattikoulun 2.kerroksessa.

Vastuuopettaja (ryhmänohjaaja)

Ryhmänohjaaja7vastuuopettaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena opintojen ajan. Ryhmänohjaajat ovat yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja tiedottavat opiskelijan opintojen etenemisestä huoltajille puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisesti (wilma-järjestelmän kautta).

Erityisopetuksesta vastaavat opettaja

Erityisopetuksesta vastaavat opettajat suunnittelevat ja järjestävät opiskelijoille tarpeellisia tukitoimia. Huoltajien luvalla voidaan aikaisemmista kouluista saaduilla siirtotiedoilla kartoittaa tuen tarvetta.

Oppilaitoksen tukitiimi

Oppilaitoksen tukitiimin tehtävänä on tukea opiskelijan opintojen etenemistä oppimisen tuen näkökulmasta ja tehdä yhteistyötä ryhmänohjaajien sekä muiden opettajien kanssa opiskelijoiden tukemiseksi. Oppilaitoksen tukitiimin muodostavat opinto-ohjaaja, koulutusohjaaja, kuntoutusohjaaja sekä erityisopetuksesta vastaavat opettajat.

Muut tukitoimet opiskelijoille

Opiskelijalla on oikeus saada tukiopetusta sekä tarvittaessa erityisopiskelijana lisäopetusta. Opintojen alussa järjestetään kaikille uusille opiskelijoille matematiikan, kielten ja äidinkielen lähtötasotesti. Jos opiskelija on poissa koulusta luvattomasti, niin oikeutta tukiopetukseen ei synny.

POP: puuttuvien opintojen paikka

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa puuttuvia opintojaan oppilaitosten ohjaajien tukemana. Opintojen suorittamisesta POP:ssa sovitaan aina erikseen kyseisen aineen opettajan kanssa. POP:ssa voi mm. tehdä korvaustehtäviä ja valmistautua kokeisiin.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Yhteistyötä kodin ja koulun välillä tehdään nuoren kasvun ja kehityksen sekä opiskelun tukemiseksi. Ryhmänohjaajat ovat yhteydessä opiskelijan huoltajiin esimerkiksi silloin, kun poissaoloja on runsaasti tai heidän on muutoin hyvä tietää opiskelijan kuulumisia. Myös muu henkilökunta tekee yhteistyötä kotien kanssa. Mikäli huoltajalla on huoli nuoren opinnoista, hän voi ottaa yhteyttä oppilaitoksen henkilökuntaan. Lukuvuoden aikana järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten kotiväen iltaan, ovat opiskelijan huoltajat ja läheiset tervetulleita.

 

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi