Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Taloushallinnon osaajaksi

Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala (150 osp) 10.9.2019 - 9.3.2021 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat taloushallinnon työtehtävissä. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille. Tutkinnon suorittaminen edellyttää osaamisalaan sopivaa työpaikkaa (koulutus- tai oppisopimus). Opiskelijalla tulee olla alan työpaikka tai hänen on hankittava alan työelämäpaikka.

TAVOITE

Tavoitteena on suorittaa Liiketoiminnan ammattitutkinto tai tutkinnon osia oman työnkuvan ja organisaation tarpeiden mukaan. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa sovitaan suoritettavat tutkinnon osat.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  1. Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
  2. Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen (60 osp)
  3. Tilinpäätös ja verotus (60 osp) tai
  4. Projektinhallinta (60 osp) 

Myös muut tutkinnon osat ovat mahdollisia työtehtävien mukaan

TOTEUTUS

Monimuotokoulutus, joka koostuu lähiopetuspäivistä (noin kerran kuukaudessa) ja pienryhmätyöskentelystä, etä- ja verkkotehtävistä sekä työpaikalla oppimisesta normaaleissa työtehtävissä. Lisäksi opiskelijat tutustuvat aiheen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin. Mahdollisuus opiskella myös oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena!

HINTA

Opiskelumaksu 150€

OPISKELUPAIKKA

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen

HAKU

23.8.2019 mennessä www.sasky.fi ---> JATKUVA HAKU

LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• liiketoiminnan tuntemus
• laadunhallinta, kestävä kehitys
• tuloksellinen toiminta
• tieto- ja viestintätekniikka
• digitaalinen viestintä
• säädökset, määräykset ja ohjeistukset
• asiakaslähtöinen asiakaspalvelu
• suullinen ja kirjallinen viestintä
• työyhteisön jäsenenä toimiminen

Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen
• Kirjanpidon orientointipäivä, perusosaamisen kartoitus ja kertaus
• Tilinpäätöksen perusteet
• Hankintamenon jaksottaminen
• Asianmukaisen tilin valinta, tuloslaskelman ja taseen tulkinta
• Kotimaan arvonlisäverotus
• Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset
• Kirjanpidon erityispiirteet eri yhtiömuodoissa
• Taloushallinto-ohjelmiston käyttö, Visma Fivaldi työkaluna rinnalla

Tilinpäätös ja verotus
• Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa
• Verotuksen joustokohdat
• PMAn mukaisen tilinpäätöksen laadinta
• Verotettavan tulon laskenta ja verosuunnittelu
• Veroilmoitusten täyttö
• Tilinpäätöksen analysointi tunnuslukujen avulla

Projektinhallinta
• projektin suunnittelu, toteutus ja seuranta
• aikataulutus, resurssit, vastuut ja tavoitteet
• riskianalyysi, laadunhallinta
• raportointi
• tulosten arviointi ja jälkiseuranta

LISÄTIEDOT

Outi Kykylä
puh. 044 560 4552, outi.kykyla@sasky.fi

Outi Pitkänen
puh. 044 560 4553, outi.pitkanen@sasky.fi

 

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi