Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

VISUALISTI

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala 10.9.2019–30.9.2020 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa

KENELLE KOULUTUS SOPII?

Koulutus on tarkoitettu markkinoinnin, asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä toimiville sekä alalle hakeutuville henkilöille. Liiketoiminnan ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän tehtävissä.

OPISKELUPAIKKA

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen

TAVOITE

Koulutuksen avulla luomme osallistujalle valmiuksia toimia tämän päivän markkinoinnin projekteissa hyödyntäen nykyaikaisen markkinoinnin keinoja. Koulutuksen avulla myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin tehtävissä työskentelevä pystyy hankkimaan tehokkaat toimintatavat visuaalisen markkinoinnin toteuttamiseen, luomaan uusia ideoita ja vahvistamaan omaa ja yrityksen roolia markkinoilla.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  1. Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
  2. Markkinointiviestinnän toimeksianto
  3. Tilan ja esillepanon suunnittelu ja toteutus tai
  4. Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu

TOTEUTUS

Monimuotokoulutus, joka koostuu lähiopetuspäivistä ja pienryhmätyöskentelystä, etä- ja verkkotehtävistä sekä työpaikalla oppimisesta normaaleissa työtehtävissä. Lisäksi opiskelijat tutustuvat aiheen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin. Mahdollisuus opiskella myös oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena!

HINTA

Opiskelumaksu 150 €.

HAKU 23.8.2018 mennessä www.sasky.fi  --->JATKUVA HAKU

 

LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• liiketoiminnan tuntemus
• laadunhallinta, kestävä kehitys
• tuloksellinen toiminta
• tieto- ja viestintätekniikka
• digitaalinen viestintä
• säädökset, määräykset ja ohjeistukset
• asiakaslähtöinen asiakaspalvelu
• suullinen ja kirjallinen viestintä
• työyhteisön jäsenenä toimiminen

Markkinointiviestinnän toimeksianto
• markkinointiviestinnän muodot ja trendit
• markkinoinnin toimeksiannot
• kohderyhmä- ja kilpailija-analyysit, segmentointi
• tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely
• digitaalinen markkinointi
• markkinointikampanjat, -suunnitelmat ja budjetointi
• markkinoinnin säädökset
• kilpailuttaminen
• markkinointimateriaalin tuottaminen
• markkinointiviestinnän tuloksellisuuden analysointi ja mittaaminen

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus
• kaupallisen tilan ja esillepanon ideointi, suunnittelu ja toteutus
• brändin hallinta
• tilasuunnittelu, kalustus, värit ja valaistus
• sommittelun elementit
• esillepanotekniikat
• tyylit, trendit ja elämyksellisyys
• pohja-, julkisivu- ja perspektiivipiirtäminen
• asiakasinformaation tuottaminen
• esillepano-ohjeistukset
• tilasuunnitelmien ja esillepanojen analyysit

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
• asiakaslähtöisyys, asiakasryhmien tuntemus
• asiakaskokemuksen kehittäminen
• asiakasprofiilit ja palvelupolut
• palvelumuotoilun mahdollisuudet ja hyödyt
• kehitetyn palvelun arviointi

 

LISÄTIEDOT

Katja Salo-Anttila
puh. 044 560 4736, katja.salo-anttila@sasky

Outi Pitkänen
puh. 044 560 4553, outi.pitkanen@sasky.fi

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi