Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta vaihtelee haku- ja koulutusmuodosta riippuen.

Yhteishaku

Opiskelijavalinta tehdään ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti, erikseen peruskoulupohjaiseen ja lukiopohjaiseen koulutukseen. Valintaperusteet vaikuttavat siihen, miten pisteesi lasketaan.

Joillakin aloilla on terveydellisiä edellytyksiä, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Katso tarkemmin kohdasta terveydelliset edellytykset.

Jatkuva haku, perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja tutkintojen ammattitaitovaatimusten sekä mahdollisten haastattelujen ja pääsy- tai soveltuvuustestien perusteella. Valintapäätös tiedotetaan hakijoille heti opiskelijavalinnan jälkeen.

Haastattelut

Haastattelutilanteessa hakijalta selvitetään

  1. aiempi koulutustausta ja työkokemus
  2. kiinnostuneisuus alaa kohtaa
  3. opiskeluvalmiudet- ja opiskeluedellytykset
  4. jatkosuunnitelmat

Kukin teema-alue pisteytetään asteikolla 0-3.  Haastattelupisteiden yhteenlaskettu määrä huomioidaan valintapäätöstä tehtäessä. Jokaisesta osa-alueesta tulee saada vähintään 1 piste.

Poikkeus

Hakutavasta riippumatta taideteollisuusalan, musiikkialan, sirkusalan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt:n ja ensihoidon osaamisalan osalta valinta voidaan tehdä pelkästään pääsykokeen perusteella (asetus 699/2017,13 §)

Pääsy- tai soveltuvuuskoe

Koulutukseen voi olla myös pääsy- tai soveltuvuuskoe. Kokeisiin kutsutaan tällöin kaikki hakijat. Katso tarkemmin linkistä pääsy- ja soveltuvuuskoe.

SASKY koulutuskuntayhtymän tutkinnot joissa pääsy- tai soveltuvuuskoe:
Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Lentokoneasentajan koulutus

Kielikoe

Kielikokeeseen kutsutaan, jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Katso tarkemmin kielikokeet.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita osan kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista pistejärjestyksestä poiketen. Tätä kutsutaan harkintaan perustuvaksi valinnaksi. Katso tarkemmin kohdasta harkintaan perustuva valinta.

Yhdistelmätutkinto

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, voit hakea suorittamaan lukio-opintoja samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa.  

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku, VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA, antaa sinulle valmiuksia hakea ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. Lisää tietoa koulutuksesta hakuaikoineen löydät täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti määräaikaan mennessä.

Yhteishaku

Palauta täytetty lomake siinä mainittuun postiosoitteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli et ole palauttanut lomaketta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi varasijalta valitulle hakijalle. 2019 yhteishaussa 13.6.2019 valittujen hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 27.6.2019. Palautathan lomakkeen joka tapauksessa, otat opiskelupaikan vastaan tai et. Voit myös tuoda lomakkeen suoraan sinulle valintakirjeen lähettäneen oppilaitoksen opintotoimistoon.

Jatkuva haku

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan valituille erikseen ja voit vastaanottaa opiskelupaikan sähköpostilla.

Oppisopimuskoulutus

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusopiskelijalle tehdään opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välinen oppisopimus. Koulutusmuoto on mahdollinen myös perusopetuksen päättäville.

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi