Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Koulutushaku

Avoimet työmaat -konsepti, Rakennusalalle vetovoimaa 8.11.2017

30.10.2017

Mikä Avoimet työmaat – hanke on?

Avoimet työmaat on ammatinvalintaikäisille nuorille suunnattu yhden päivän mittainen tilaisuus ja se on jatkoa Rakennusteollisuuden 90-juhlavuoden aikana tehdyille vastaavantyyppisille tilaisuuksille. Avoimet työmaat -päivän aikana ammattivalintaikäiset nuoret opinto-ohjaajineen saavat omakohtaista kokemusta rakennus- ja kiinteistöpalvelualasta, tutustuen sekä alan koulutustarjontaan lähialueillaan että alan ammatteihin ja työtehtäviin työmaa- tai yritysvierailun aikana. 

Kenelle?

Peruskoulun 8- tai 9 – luokkalaisille ja lukiolaisille, joiden mukana ovat näiden opinto-ohjaajat. Osallistuvien tutustujien määrä rajataan riippuen vierailukohteen vastaanottoresurssista. Oppilaat voivat tulla useammasta lähialueen peruskoulusta tai lukiosta. Jos mahdollista, opinto-ohjaaja kartoittaa mukaan tulevat oppilaat näiden kiinnostuksen perusteella.

Miksi Avoimet työmaat – päiviä järjestetään?

- Jaetaan ajantasaista tietoa sekä kumotaan kielteisiä ennakkoluuloja
- Kannustetaan motivoituneita nuoria hakeutumaan alan koulutukseen
- Tuodaan esiin, millaista opiskelu ja työnteko ovat alalla, ja mitä niissä onnistuminen vaatii
- Kohde alueen alakohtainen koulutustarjonta tulee tutummaksi
- Nuoret kuulevat ja näkevät omakohtaisesti, miten rakennustyömaalla tai yrityksissä toimitaan.

 

avoimetovet työmaa logokuva

Takaisin

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi