Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Opiskelijaterveydenhuolto

Terveydenhoitaja puh. 044 728 9193.

Avovastaanotto: ma - pe klo 8.30 - 9.30
ja ma - to klo 12.00 - 13.00

Puhelinaika ma - pe 8.00 - 8.30

Muina aikoina vastaanotot sopimuksen mukaan, soita/kysy vastaanottoaikaa.

Vastaanottotilat sijaitsevat ammattiopetuksen tiloissa, C-siiven kolmannessa kerroksessa.
Terveystarkastukset suoritetaan kaikille uusille opiskelijoille ja lääkärin tarkastukset sovitusti. Terveydenhoitajan kautta saat tarvittaessa lähetteen lisätutkimuksiin.

 

Opiskelijoiden terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuolto on osa opiskelijahuoltoa, jolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille riippumatta heidän kotipaikastaan. Kunnissa laaditaan opiskeluterveydenhuollolle toimintaohjelma. Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kokonaisuutena joko oppilaitoksessa tai keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.


Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen


Huom! Opiskelijan terveydenhuolto oppisopimuksen aikana

  • Oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija on työsuhteessa, jolloin hänelle kuuluvat oppisopimustyöpaikan työterveyshuollon palvelut, ei opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
                                                      

Lähde: http://stm.fi/opiskeluterveydenhuolto

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi