Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja, graafinen suunnittelu

Hae koulutukseen

Koulutus on yhteishaussa 2020 (Opintopolku).

Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 

Paikkakunta:
Ikaalinen

Oppilaitos:
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Koulutuspaikka:
Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen (Ikaalisten kauppaoppilaitoksen tilat)

Ajankohta:
-

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafisen suunnittelun osaamisala

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja on visuaalisen viestin viejä. Suunnittelija kuuntelee asiakkaan odotuksia ja täyttää niitä omaa luovuuttaan käyttäen. Ammattilaisen on osattava suunnitella visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin kanaviin.

Opiskelun keskeistä sisältöä on käsin tekemisen yhdistyminen digitaaliseen osaamiseen. Opintojen kuluessa tutustutaan visuaalisen viestinnän eri ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Osastolla opitaan sommittelemaan, käyttämään värejä, kuvittamaan ja toteuttamaan painotuotteita sekä tekemään verkkosuunnittelua.

Opintojen sisältö

 • piirtäminen ja dokumentointi
 • maalaus ja dokumentointi
 • taidehistoria
 • visuaalisen viestinnän historia
 • kuva-analyysi    
 • muut kulttuurit    
 • ilmaisullinen piirustus ja maalaus
 • kuvamanipulaatio
 • kuvasommittelu
 • väriteoriat
 • avaruudellinen hahmottaminen
 • portfolio
 • kuvitus
 • asiakastyöt
 • valokuvaus
 • kuvakerronta
 • typografian suunnittelu                      
 • painotuotteen suunnitteluprosessi
 • graafinen teknologia
 • suunnitelmasta painofilmiksi
 • yritys- ja tuotegrafiikka  
 • informaatiografiikka
 • näyttelysuunnittelu 
 • taitto
 • sähköinen viestintä    
 • kirjasuunnittelu

Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, minkä pohjalta opiskelijalla on hyvä mahdollisuus työllistyä ja toimia työmarkkinoilla itsenäisesti tai toisen palveluksessa. Graafisen viestinnän opiskelu antaa myös hyvän pohjan jatkokoulutukseen graafisen suunnittelun ja muotoilun tai kuvataiteen aloille.

Tutkinnon perusteet

Pääsyvaatimukset

Peruskoulu, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto

Hakijat kutsutaan yksipäiväiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää haastattelun, ennakkotehtävän ja ammattialakohtaiset tehtävät. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta annetaan 0 - 10 pistettä. Haastattelusta ja ennakkotehtävästä saa enintään 6 pistettä ja ammattialakohtaisista tehtävistä enintään 4 pistettä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi voi kouluttautua suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon.

Hakeminen

Koulutus alkaa elokuussa 2020. Koulutukseen hakeudutaan yhteishaussa 2020 (Opintopolku) tai jatkuvassa haussa keväällä 2020.

 

 

 

Lisätiedot

Koulutusta järjestää:

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalinen

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi