Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Alkavia koulutuksia, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Koulutukseen jatkuva haku!

Lisätietoja: koulutuspäälliköt
Susanna Pirttinen
044 560 4518

Kimmo Rintala
040 480 6658

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Koulutusta järjestetään eri paikkakunnilla.

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän tuntee kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Valittujen tutkinnon osien perusteella osaaminen kohdistuu asiakaslähtöiseen tuotekehitystyön muotoiluun, sen markkinoille tuotteistamiseen tai brändin rakentamiseen. Opiskelija toimii innovaattorina ja kehittäjänä, jolla on taito ja rohkeus ottaa käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja. 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tutkinnon muodostuminen 180 osaamispistettä (osp)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:
Proaktiivinen kehittäminen, 90 osp

ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
Brändin rakentaminen, 45 osp
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, 45 osp
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, 45 osp
Innovaattorina toimiminen, 45 osp
Valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 45 osp

Katso lisää ePerusteet

Tutkintokoulutuksissa on tarjolla erilaisia painotuksia eri kohderyhmille.

Tutkintokoulutus oppisopimuksella
Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävänä koulutuksena, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Siinä määritellään koulutuksen kesto, laajuus sekä valittavat tutkinnon osat. Oma aiempi osaaminen huomioidaan suunnittelussa.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja sen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle. Oppisopimuskoulutus on pääosin opiskelijalle maksutonta. Työantajan edellytetään nimeävän työpaikkaohjaajan opiskelijalle.  Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän ympäristöissä oman suunnitelman mukaisesti. 

Katso lisää www.oppisopimus.fi

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi