Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Alkavia koulutuksia, Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Koulutukseen jatkuva haku!

Lisätietoja: koulutuspäälliköt
Susanna Pirttinen
044 560 4518

Kimmo Rintala
040 480 6658

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Koulutusta järjestetään eri paikkakunnilla.

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja työtehtäviin. Henkilöllä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen hänellä on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Hän on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

Tutkinnon muodostuminen 150 osaamispistettä (osp)

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:
Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp

ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
Toiminnan kannattavuus, 40 osp
Henkilöstötyö, 40 osp
Kehittämissuunnitelma, 40 osp
Valinnainen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 40 osp.

Katso lisää ePerusteet

Tutkintokoulutuksissa on tarjolla erilaisia painotuksia eri kohderyhmille.

Tutkintokoulutus oppisopimuksella
Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävänä koulutuksena, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Siinä määritellään koulutuksen kesto, laajuus sekä valittavat tutkinnon osat. Oma aiempi osaaminen huomioidaan suunnittelussa.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja sen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle. Oppisopimuskoulutus on pääosin opiskelijalle maksutonta. Työantajan edellytetään nimeävän työpaikkaohjaajan opiskelijalle. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän ympäristöissä oman suunnitelman mukaisesti. 

Katso lisää www.oppisopimus.fi

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi