Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Diabeteshoitotyö vaikuttavan kehittämisen askelmerkit (valmennusohjelma tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Hae koulutukseen

Ilmoittaudu viimeistään 10.8.2019 mennessä!

LISÄTIEDOT:
SASKY/Susanna Pirttinen
p. 044 5604 518
susanna.pirttinen(at)sasky.fi

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Valmennukset toteutetaan pääosin pääkaupunkiseudulla, osa päivistä Tampereella.

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

KOULUTUS
SASKY on yhdessä Verutumin, Fiocan, Diabetesliiton sekä Diabeteshoitajat ry:n kanssa kehittänyt diabeteshoitotyötä tekeville terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatun valmennusohjelman. Valmennusohjelma tähtää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. 

Valmennuksen myötä kykenet kehittämään organisaatiosi hoitotyötä asiakaslähtöisemmäksi. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöihin. Valmennuksen sisältö kytketään tukemaan diabeteshoitotyön kehitystarpeita. Koko valmennusprosessi on ideointia – kehittämistä – pilotointia – ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta. 

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
• Uusien toimintamallien kehittäminen diabeteshoitotyöhön
• Paremman asiakaskokemuksen saavuttaminen ja asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen
• Verkostoyhteistyön ja moniammatillisen toiminnan edistäminen
• Hyvien käytäntöjen jakaminen
• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaminen

        Tutkinnonosat:

• Proaktiivinen kehittäminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

VALMENNUKSEN TOTEUTUS JA KESTO
Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena omaa työtä tekemällä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin. Valmennukset toteutetaan pääosin pääkaupunkiseudulla, osa päivistä Tampereella. Lähiopintojaksojen sisällöissä yhdistyy alan uusin tutkimustieto, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä tuote/palvelukehitysosaamisen edistäminen. Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen verrattava opiskelumuoto, jossa valtaosa asioista opitaan omaa työtä tekemällä. Oppisopimus soveltuu myös yrittäjälle.  

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Kts. lisää www.oppisopimus.fi

Koulutus alkaa syyskuussa 2019. Koulutukseen liittyvä info-päivä järjestetään 9.5 Oltermannikeskuksessa Käpylässä, kello 10-16, osoite: Oltermannintie 8. Tule kuulemaan ja kysymään lisää!

KOULUTUSSISÄLTÖ:

ORIENTAATIO/PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN
• Orientaatio valmennuksen ja tutkinnon kokonaisuuteen
• Diabeteshoitotyön tulevaisuuden kehittämissuunnat
• Oma palvelukehitysidea

DIABETESHOITOTYÖN KEHITYSSUUNNAT/PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN
• Diabeteshoitotyön strategia osana organisaation strategiaa
• Hoitotyön uudistaminen: ideasta innovaatioksi
• Strategioista muutokseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
• Muutoksen työkalut
• Diabeteshoitaja digihoitajana
• Toimintamallien uudistaminen innovaatioiden avulla
• Mittareiden kehittäminen, prosessien kehittäminen, LEAN

DIABETES PITKÄAIKAISSAIRAUTENA JA DIABETEKSEN HOITOON LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ/PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN
• Uusimmat Käypä-hoito -suositukset
• Hoitotyön suositukset
• Tutkimustieto osana kehittämistyötä
• Diabeetikon psokososiaalinen tuki

PALVELUMUOTOILU DIABETESHOITOTYÖSSÄ/PALVELUMUOTOILU TUOTEKEHITYSTYÖSSÄ/TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA
• Asiakasymmärrys diabeteshoitotyön kehittämisen lähtökohtana
• Asiakasymmärryksen kerääminen ja tärkeimmät metodit (havainnointi, haastattelut, empatiakävely…)
• Asiakastiedon analysointi ja dokumentointi
• Asiakaslähtöiset palvelumallit
• Laatu potilastyössä

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ – CASE-PÄIVÄ/PALVELUMUOTOILU TUOTEKEHITYSTYÖSSÄ/TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA
• Erilaisia diabeteshoidon toimintamalleja
• Moniammatillisuus asiakkaan hoidon parantamiseksi
• Tiimimäisen toiminnan kehittäminen

OMAN PALVELU- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN/ PALVELUMUOTOILU TUOTEKEHITYSTYÖSSÄ/TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA
• Hoitajan vuorovaikutustaidot
• Perheen ja läheisten mukaan ottaminen

JURIDIIKKA/PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN
• Hoitotyön juridinen osaaminen

TALOUDELLISET RESURSSIT DIABETESHOITOTYÖSSÄ/PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN
• Talouden keskeiset tunnusluvut, tuottavuus ja talous kehittämisen näkökulmasta
• Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät: ketterä kehittäminen
• Budjetointi ja kehittäminen
• Arkipäivän tekeminen ja kustannustehokkuus

PALVELUKONSEPTOINTI JA UUDET TOIMINTAMALLIT/ PALVELUMUOTOILU TUOTEKEHITYSTYÖSSÄ/TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA
• Miten asiakasymmärryksestä siirrytään konseptointiin?
• Kehitysideoiden löytäminen ja jalostaminen
• Palveluidean kuvaaminen
• Asiakaskokemuksen suunnittelu; palvelupolku, diabeteshoitotyön palvelupaketit
• Ideoiden prototyyppaus ja testaus, konseptista käytäntöön

OMA PALVELUKEHITYSIDEA – TOTEUTUKSEN NYKYTILA/ PALVELUMUOTOILU TUOTEKEHITYSTYÖSSÄ/TUOTTEISTAMINEN TUOTEKEHITYSPROSESSISSA
• Kehitysideoiden nykytilan kuvaukset ja esittelyt ”leijonanluolassa”

TUTKINNON NÄYTTÖTILAISUUDET JA ARVIOINNIT JOKAISEN OMAN HENKILÖKOHTAISEN SUUNNITELMANSA MUKAISESTI. 

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi