Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kehittämisohjelma (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto)

Hae koulutukseen

LISÄTIEDOT:

KOULUTUS PERUTTU !


Susanna Pirttinen
SASKY
044 560 4518
susanna.pirttinen(at)sasky.fi
oppisopimusasiat

Hanna Svensberg
Verutum Oy
044 566 2131
hanna.svensberg(at)verutum.fi
tutkinnot

Heidi Kosonen
Fioca
050 311 1077
heidi.kosonen(at)fioca.fi
hoitotyön sisällöt

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

KOULUTUS
SASKY, Verutum ja Fioca ovat yhteistyössä kehittäneet hoitotyön kehittämiseen liittyvän koulutuksen, jonka myötä voit suorittaa arvostetun tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Koulutuksen myötä kykenet kehittämään organisaatiosi palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa asiakaslähtöisemmäksi. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöihin.

Koulutus on suunnattu kotihoidossa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä toimiville terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parissa työskenteleville.

Koulutuksen sisältö kytketään tukemaan palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kehitystarpeita. Koko koulutusprosessi on ideointia – kehittämistä – pilotointia – ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Tutkinnon osat: 
• Proaktiivinen kehittäminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopintopäiviä on 11 kpl. Opintojaksojen sisällöissä yhdistyy alan uusin tutkimustieto, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä tuote-/palvelukehitys-osaamisen edistäminen.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Koulutus toteutetaan Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla.

Koulutus alkaa orientaatiotilaisuudella 25.4.2019 kello 13.00 – 16.00 Huittisissa.


KOULUTUSSISÄLTÖ:

ORIENTAATIO
Proaktiivinen kehittäminen
• Orientaatio opintojen kokonaisuuteen
• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto näyttötutkintona
• Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa; työpaikkaohjaajan/mentorin rooli
• Saattohoito ja palliatiivinen hoito – erot, uudet käytännöt, tulevaisuuden haasteet
• Oma palvelukehitysidea

PALLIATIIVISEN HOITOTYÖN JA SAATTOHOIDON KEHITYSSUUNNAT
Proaktiivinen kehittäminen
• Strategioista muutokseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
• Muutoksen työkalut
• Toimintamallien uudistaminen innovaatioiden avulla
• Proaktiivinen kehittäminen, kuka on asiakas? Asiakkaan määrittely? + Hoitoympäristö: koti, sairaala, palveluasuminen

PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON ERITYISPIIRTEET
Proaktiivinen kehittäminen
• Kuolevan hyvä hoito – mitä tarkoittaa palliatiivinen hoito
• Saattohoito osana palliatiivista hoitoa, saattohoitosuositukset
• Hoitolinjaukset, hoidon rajaukset
• Palliatiivisen hoitotyön etiikka ja hyvä hoito

PALVELUMUOTOILU ASIAKASLÄHTÖISESSÄ KEHITTÄMISESSÄ
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana
• Asiakasymmärryksen kerääminen ja tärkeimmät metodit (havainnointi, haastattelut, empatiakävely…)
• Asiakastiedon analysointi ja dokumentointi
• Asiakaslähtöiset palvelumallit
• Laatu potilastyössä

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ – CASE-PÄIVÄ
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Erilaisia palliatiivisen hoidon toimintamalleja
• Moniammatillisuus asiakkaan hoidon parantamiseksi
• Mikä on tiimi? Kuuluvatko potilas ja omaiset tiimiin?

OMAN PALVELU- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Hoitajan vuorovaikutustaidot ja myötätuntouupumus
• Potilaan perheen ja läheisten tukeminen
• Perheen ja omaishoitajan rooli

JURIDIIKKA
Proaktiivinen kehittäminen
• Itsemäärämisoikeus, laki potilaan asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki, hoitotahto

TALOUDELLISET RESURSSIT PALLIATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ
Proaktiivinen kehittäminen
• Talouden keskeiset tunnusluvut; tuottavuus ja talous kehittämisen näkökulmasta
• Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät; ketterä kehittäminen
• Budjetointi ja kehittäminen
• Saattohoidon kolmiportainen malli
• Arkipäivän tekeminen ja kustannustehokkuus

PALVELUKONSEPTOINTI JA UUDET TOIMINTAMALLIT
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Miten asiakasymmärryksestä siirrytään konseptointiin?
• Kehitysideoiden löytäminen ja jalostaminen
• Palveluidean kuvaaminen
• Asiakaskokemuksen suunnittelu; palvelupolku, palveluprosessin eri vaiheet
• Ideoiden prototyyppaus ja testaus, konseptista käytäntöön

OMA PALVELUKEHITYSIDEA – TOTEUTUKSEN NYKYTILA
Proaktiivinen kehittäminen, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Kehitysideoiden nykytilan kuvaukset ja esittelyt ”leijonanluolassa”
• Tutkinnon arvioinnit

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi