Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kehittämisohjelma - tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

LISÄTIEDOT  / Jos koulutukseen hakulinkki ei toimi, ota yhteyttä:

Tutkintovastaava
Susanna Forsblom
SASKY
040 743 8823
susanna.forsblom(at)sasky.fi

Hoitotyön sisällöt
Tanja Vahvelainen
Fioca
044 529 0032
tanja.vahvelainen(at)fioca.fi

Koulutuksen sisällöt
Hanna Svensberg
Verutum Oy
044 566 2131
hanna.svensberg(at)verutum.fi

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Tampere, Hämeenkyrö

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

TAVOITTEET
• Uusien toimintamallien kehittäminen palliatiiviseen hoitotyöhön ja saattohoitoon
• Palvelumuotoilun työkalujen käyttöönotto asiakaslähtöisessä toiminnassa
• Verkostoyhteistyön ja moniammatillisen toiminnan edistäminen
• Hyvien käytäntöjen jakaminen

KOULUTUS
SASKY, Verutum ja Fioca ovat yhteistyössä kehittäneet hoitotyön kehittämiseen liittyvän koulutusohjelman, joka antaa valmiudet suorittaa tuote-kehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Tutkinnon osat:
• Proaktiivinen kehittäminen
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa Koulutuksen myötä kykenet kehittämään organisaatiosi palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa asiakaslähtöisemmäksi. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja arkipäivän toiminta- ja palvelukäytäntöihin.

Koulutus on suunnattu kotihoidossa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä toimiville terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parissa työskenteleville.

Koulutuksen sisältö kytketään tukemaan palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon kehitystarpeita. Koko koulutusprosessi on ideointia – kehittämistä
– pilotointia – ja lopulta uusien tai kehittyneempien toimintamallien käytäntöön vientiä organisaation tavoitteiden ja strategioiden pohjalta.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta, lähiopintopäiviä on 11 kpl. Opintojaksojen sisällöissä yhdistyy alan uusin tutkimustieto, hyvien käytäntöjen
jakaminen sekä tuote-/palvelukehitysosaamisen edistäminen.

Koulutuspäivät toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Koulutus toteutetaan Pirkanmaalla SASKY koulu-tuskuntayhtymän toimipisteissä Tampereella ja/tai Hämeenkyrössä.

Koulutussisältö:

ORIENTAATIO
Proaktiivinen kehittäminen
• Orientaatio opintojen kokonaisuuteen
• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto näyttötutkintona
• Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa; työpaikkaohjaajan/mentorin rooli
• Saattohoito ja palliatiivinen hoito – erot, uudet käytännöt, tulevaisuuden haasteet
• Oma palvelukehitysidea

PALLIATIIVISEN HOITOTYÖN JA SAATTOHOIDON KEHITYSSUUNNAT
Proaktiivinen kehittäminen
• Strategioista muutokseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
• Muutoksen työkalut
• Toimintamallien uudistaminen innovaatioiden avulla
• Proaktiivinen kehittäminen, kuka on asiakas? Asiakkaan määrittely? + Hoitoympäristö: koti, sairaala, palveluasuminen

PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON ERITYISPIIRTEET
Proaktiivinen kehittäminen
• Kuolevan hyvä hoito – mitä tarkoittaa palliatiivinen hoito
• Saattohoito osana palliatiivista hoitoa, saattohoitosuositukset
• Hoitolinjaukset, hoidon rajaukset
• Palliatiivisen hoitotyön etiikka ja hyvä hoito

PALVELUMUOTOILU ASIAKASLÄHTÖISESSÄ KEHITTÄMISESSÄ
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana
• Asiakasymmärryksen kerääminen ja tärkeimmät metodit (havainnointi, haastattelut, empatiakävely…)
• Asiakastiedon analysointi ja dokumentointi
• Asiakaslähtöiset palvelumallit
• Laatu potilastyössä

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ – CASE-PÄIVÄ
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Erilaisia palliatiivisen hoidon toimintamalleja
• Moniammatillisuus asiakkaan hoidon parantamiseksi
• Mikä on tiimi? Kuuluvatko potilas ja omaiset tiimiin?

OMAN PALVELU- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Hoitajan vuorovaikutustaidot ja myötätuntouupumus
• Potilaan perheen ja läheisten tukeminen
• Perheen ja omaishoitajan rooli

JURIDIIKKA
Proaktiivinen kehittäminen
• Itsemäärämisoikeus, laki potilaan asemasta ja oikeuksista
• Potilaslaki, hoitotahto

TALOUDELLISET RESURSSIT PALLIATIIVISESSA HOITOTYÖSSÄ
Proaktiivinen kehittäminen
• Talouden keskeiset tunnusluvut; tuottavuus ja talous kehittämisen näkökulmasta
• Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät; ketterä kehittäminen
• Budjetointi ja kehittäminen
• Saattohoidon kolmiportainen malli
• Arkipäivän tekeminen ja kustannustehokkuus

PALVELUKONSEPTOINTI JA UUDET TOIMINTAMALLIT
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Miten asiakasymmärryksestä siirrytään konseptointiin?
• Kehitysideoiden löytäminen ja jalostaminen
• Palveluidean kuvaaminen
• Asiakaskokemuksen suunnittelu; palvelupolku, palveluprosessin eri vaiheet
• Ideoiden prototyyppaus ja testaus, konseptista käytäntöön

OMA PALVELUKEHITYSIDEA – TOTEUTUKSEN NYKYTILA
Proaktiivinen kehittäminen, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Kehitysideoiden nykytilan kuvaukset ja esittelyt ”leijonanluolassa”
• Tutkinnon arvioinnit

Koulutus alkaa orientaatiotilaisuudella ke 19.9.2018 klo 13.00-16.00.

 

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi