Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Lähiesimiestyön koulutusohjelma, TIIMIMESTARI 92 MUUTOSTIIMEILLE -koulutus

Paikkakunta:
Lähipäivät toteutetaan maatilamatkailupaikoissa.

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

Lähiesimiestyön koulutusohjelma
SASKY ja Tiimiakatemia® tarjoaa yhteistyössä
TIIMIMESTARI 92 MUUTOSTIIMEILLE -koulutusta

Tiimimestari 92 on rehtoreille, koulutuspäälliköille ja koulujen tiimien vetäjille suunnattu valmennusohjelma. Sen lähtökohtana on oman työyhteisön pedagogisten toimintamallien kehittäminen yhdessä oman tiimin ja muiden osallistujien kanssa. Kerää organisaationne muutoksentekijät ja lähde rakentamaan tulevaisuutta!

Tiimimestari on valmennusohjelma, joka perehdyttää Tiimiakatemia® menetelmään ja tiimien valmentamiseen. Valmennuksessa vahvistat omia esimiesvalmiuksiasi. Tiimiakatemia® menetelmä perustuu vankkaan teoriapohjaan. Se rohkaisee ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja innostaa käytännön tekoihin. Keskiössä on kokonaisvaltainen oppiminen, käytännön tekeminen ja tiimityöskentely.

KOULUJEN JOHTAMINEN KESKIÖSSÄ
Tiimimestari 92 -ohjelman polttopisteessä ovat koulujen johtamiseen liittyvät kysymykset:
1. Johtoryhmän työskentely tiimeissä
2. Opettajien tiimiyttäminen ja opettajatiimien johtaminen
3. Muutosjohtaminen
4. Tiimioppimisen menetelmien käyttöönotto
5. Opetussuunnitelmauudistusten mukanaan tuomat vaateet: miten viemme ne käytäntöön?
6. Opetusalan johtajien välinen yhteistyö, tiedon vaihto ja joukkuehenki yli koulurajojen

OSAAMISESI KEHITTYMINEN TIIMIMESTARISSA
1. Saat käyttöösi työkalut, joiden avulla voit johtaa tiimioppimista ja kehittyä valmentavana johtajana. Henkilökohtainen kehittymistehtävä ja oppimisprosessi yhdessä muiden kanssa rohkaisee sinua kokeiluihin ja tekoihin.
2. Opit Tiimiakatemia® menetelmän ihmiskeskeisen filosofian joka asettaa oppilaan keskiöön.
3. Opit luomaan osallistavaa, innovatiivista ja yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria omaan koulutusorganisaatioosi.
4. Opit rakentamaan ja luotsaamaan johtajista, opettajista ja oppilaista muodostettuja tiimejä.

RAKENNE JA KÄSITELTÄVÄT TEEMAT
• Orientaatio 24.4.2018
• Oppiminen ja tiimivalmentaminen 17. – 19.5.2018
• Johtaminen ja johtavat ajatukset 13. – 15.9.2018
• Asiakkaat ja markkinointi 15. – 17.11.2018
• Innovointi ja tiedon johtaminen 7. – 9.2.2019
• Brändi ja tarjooma 25. – 27.4.2019
• Tiimivalmentajan karaktäärin luominen 5. – 7.9.2019

TUTKINTO
Tiimimestari 92 valmennuksen aikana suorittava tutkinto on Lähiesimiestyön ammattitutkinto.
Tutkinnon rakenne: http://www.oph.fi/download/167599_334120_Lahiesimiestyon_ammattitutkinto_2015.pdf

Suoritettavat tutkinnon osat: lähiesimiehenä toimiminen, henkilöstötyö ja kehittämissuunnitelma.

VALMENTAJAT
• Koordinaattori Susanna Forsblom
• Tiimiakatemia® Master Team Coach,
  opetusneuvos Johannes Partanen
• Tiimiakatemia® Master Team Coach Hanna Walden

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Valmennus koostuu viidestä kolmen päivän moduulista. Oppimisympäristöllä on keskeinen vaikutus oppimiseen. Lähipäivät toteutetaan maatilamatkailupaikoissa.

HINTA
Koulutus toteutetaan SASKY koulutuskuntayhtymän oppisopimuksella ja se on opiskelijalle maksuton. Kysy mahdollisuutta omarahoitteiseen osallistumiseen.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu 10.4.2018 mennessä. Ilmoittautuminen internet -sivustojen kautta:
https://tiimiakatemia.com/tuote/tiimiakatemia-tiimimestari/

KYSY LISÄÄ
Oppisopimus ja tutkintoasiat:
Forsblom Susanna
040 743 8823
susanna.forsblom(at)sasky.fi

Asiakaspalvelu ja valmennus:
Marko Paasonen
040 352 2074, marko.paasonen(at)partus.fi

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi