Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Sähköisen markkinoinnin koulutusohjelma, Markkinointiviestinnän ammattitutkinto – markkinointiassistentin osaamisala (Sastamala 12.9.2017–15.11.2018)

Hae koulutukseen

Haku 1.9.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Merja Vahela
puh. 0400 809 644
merja.vahela(at)sasky.fi

Suvi Ahola
puh. 050 546 4190
suvi.ahola(at)nordicmarketing.fi

HAKULOMAKE aukeaa
allaolevasta "HAE
KOULUTUKSEEN" -painikkeesta.
Sieltä valitset
Aikuiskoulutusosasto ja
oppisopimustoimisto aikuisille
suunnatut tutkinnot.

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Sastamala

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
12.9.2017 - 15.11.2018

Tehokkaat toimintatavat ja työkalut sähköisen markkinoinnin toteuttamiseen.
Markkinointiviestinnän ammattitutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Opintojen avulla markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevä pystyy poimimaan ja toteuttamaan uusia ideoita ja vahvistamaan omaa rooliaan opintojen kautta.

Valmistavan koulutuksen yhteydessä ja niihin liittyvissä tehtävissä käsitellään nykypäivän sähköiseen markkinointiin liittyviä pääteemoja sekä lisäksi myös mm. taloutta, käytännön juridiikkaa, myyntiä sekä viestintää.

Tutustu tarkemmin tutkinnon rakenteeseen: bit.ly/TutkinnonRakenne

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus on tarkoitettu yrittäjille sekä markkinoinnin tehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus sopii myös sähköisestä markkinoinnista kiinnostuneille ja näihin tehtäviin pyrkiville henkilöille. Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden
markkinointiviestinnän tehtävissä.

Tavoite
Koulutuksen avulla luomme osallistujalle valmiuksia toimia tämän päivän markkinoinnin projekteissa sekä omatoimisesti että suunnitelmallisesti nykyaikaisia sähköisiä välineitä hyödyntäen.

Koulutuksen sisältö
1. Sähköisen markkinoinnin strategia ja suunnittelu
2. Verkkokauppa ja verkkosivustot
3. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta
4. Sosiaalinen media ja kansainvälinen markkinointi

Toteutus
Monimuotokoulutus, joka koostuu lähiopetuspäivistä ja pienryhmäohjauksesta sekä etätehtävistä ja työssäoppimisesta esimerkiksi asiakasprojekteissa. Lisäksi opiskelijat tutustuvat aiheen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin sekä tekevät ryhmätöitä. Koulutukseen voi osallistua myös verkossa etäopiskelun muodossa
(koulutuspäivät videoidaan).

Paikka
Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena pääosin Sastamalan Karkussa. Myöhemmin syksyllä koulutuspaikka on tarkoitus siirtää Tampereelle, jos se on tarpeellista. Koulutuksen toteuttaja SASKY koulutuskuntayhtymä Aikuiskoulutusosasto ja NordicMarketing.

Hinta
Opiskelumaksu 200 € ja tutkintomaksu. Kysy myös oppisopimusmahdollisuutta. Ammattitutkinnon suorittamiseen tähtäävä opiskelu on mahdollista toteuttaa myös
oppisopimuksella.

Koulutuspäivien aiheet
Ensimmäisen koulutuspäivän aikana perehdytään aiheeseen pääasiassa teorian ja käytännön esimerkkien avulla, toisena koulutuspäivänä työstetään aiheeseen liittyviä tehtäviä oman yrityksen tai toimenkuvan näkökulmasta. Lisäksi opiskelijat perehtyvät päivien koulutusaiheisiin ennakkotehtävien avulla.

Koulutuspäivien lisäksi aiheita työstetään pienryhmäohjauksessa.

Päivämäärien ja sisältöjen muutokset mahdollisia.

1. Koulutuksen aloitus 12.9.2017 klo 12-16
• Tutkinnon tavoitteet ja osaamisvaatimukset
• Tutkinnon aikana suoritettavat tehtävät ja näytöt
• Näyttötutkintovaatimusten ja koulutuskokonaisuuden ymmärtäminen
• Oppisopimukset

2. Sähköisen markkinoinnin strategia ja suunnittelu 11.–12.10.2017
• Sähköisen markkinoinnin strategia
• Markkinoinnin suunnittelu: kohderyhmä- ja kilpailija-analyysi, kanavavalinnat ja segmentointi, markkinointiviestien ja sisältöjen suunnittelu, tavoitteellisuus ja mittaaminen
• Mitä on sisältömarkkinointi ja kuinka sitä hyödynnetään tuotteiden/palvelujen myynnissä, miten mitataan ja johdetaan sisältömarkkinointia, esimerkkejä sisältömarkkinoinnin työvälineistä

3. Verkkokauppa ja verkkosivustot 28.–29.11.2017
• Verkkokaupan ja verkkosivuston perustaminen tai uudistaminen
• Verkkomyynnin tuloksellisuuden kehittäminen (konversio-optimointi), markkinoinnin ja myynnin tehokkuuden kasvattaminen, tehokkaiden myyntikanavien ja keinojen tunnistaminen, käytettävyyden parantaminen
• Muut sähköiset myyntikanavat

4. Hakukoneoptimointi (SEO) ja hakusanamainonta (SEM) 6.–7.3.2018
• Hakukoneoptimoinnin merkitys markkinoinnissa ja hakukoneystävällinen sisällöntuotanto
• Optimoinnin ja hakusanamainonnan tulokset ja mittaaminen, Google Analytics ja seuranta
• Google Adwords markkinointi: kampanjoiden perustaminen ja kohdentaminen, avainsanojen valinta ja mainosviestien laatiminen

5. Sosiaalinen media ja kansainvälinen markkinointi 19.-20.9.2018
• Markkinointi ja myynnin tukeminen sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter)
• Sähköpostimarkkinointi ja blogit
• Kansainvälisten markkinoiden erityispiirteet (Aasia, Venäjä)

Päätöspäivä 15.11.2018

Kouluttajien esittelyt:
www.nordicmarketing.fi

» Lataa tästä esite (pdf -tiedosto)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi