Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

AMMATTITUTKINNOT, ERIKOISAMMATTITUTKINNOT, OPPISOPIMUS JA MUU KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, näyttötutkintona, jatkuva haku

Hae koulutukseen

Hae koulutukseen

Paikkakunta:
Mänttä

Oppilaitos:
Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto

Ajankohta:
-

Hinta:
58,00 €

 

Valmistustekniikan osaamisala

Koneistaja

Koneistajan työtehtäviin kuuluu valmistaa monimuotoisia kappaleita erilaisten työstömenetelmien avulla erilaisista materiaaleista. Koneistajan ammatissa tarvitaan työstökoneiden, työstötekniikoiden, lastuavien työkalujen, materiaalien, mittaamisen tuntemusta ja ohjelmointitaitoja. Koneistajalta vaaditaan huolellisuuden ja tarkkuuden lisäksi yhteistyötaitoja.  

 

Koneistajat työskentelevät konepajojen ja koneistamoiden palveluksessa ohjelmoijina, koneistajina, työkaluasettajina tai asetusten tekijöinä. Koneistajia näkee useasti myös lastuavien työkalujen myyjinä, kouluttajina tai asiantuntijatehtävissä.

 

Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaajan työtehtäviin kuuluu valmistaa monimuotoisia levy- ja teräsrakennetöitä käyttäen hyväkseen erilaisia leikkaavia levytyökoneita ja hitsauslaitteita. Levyseppähitsaajan ammatissa tarvitaan levytyökoneiden, hitsausprosessien, materiaalien ja mittaamisen tuntemusta ja ohjelmointitaitoja. Levyseppähitsaajalta vaaditaan huolellisuuden ja tarkkuuden lisäksi yhteistyötaitoja.

Levyseppähitsaajat työskentelevät konepajoissa, korjaamoissa tai telakoilla hitsaajina, hitsausrobottioperaattoreina, kokoonpanijoina, ohjelmoijina, särmääjinä, polttoleikkaajina tai hitsausneuvojina. Levyseppähitsaajia työskentelee yhä useammin myös rakennusteollisuuden palveluksessa.

Koneenasentaja

Koneenasentajan työ on monipuolista ja siihen sisältyy erilaisten koneiden ja laitteiden asentamista, kokoamista, purkamista sekä erilaisia huoltotöitä. Koneenasentajalta vaaditaan laajaa osaamista mekaanisesti ja sähköisesti toimivista laitteista. Koneenasentajan on osattava koneistamisen ja hitsaamisen ohella myös sähkö- ja automaatiotekniikkaa

 

Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala

 

Automaatioasentaja

Automaatioasentajan työ on soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työskennellessään automaatiolaitteiden parissa. Automaatioasentajan täytyy osata tehdä automaatioon liittyviä sähkötöitä.

Automaatioasentajat työskentelevät prosessiteollisuuden parissa kuten muun muassa metsä-, kemian-, kaivos- ja terästeollisuudessa.

 

Kunnossapitoasentaja, kunnossapito

Kunnossapitoasentajan täytyy laaja-alaisesti hallita erilaisten koneiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Kunnossapitoasentajan työtehtäviin liittyy kunnonvalvonnan mittauksia, ennakoivaa kunnossapitoa, huoltavaa kunnossapitoa, korjaavaa kunnossapitoa ja voiteluhuollon toimenpiteitä.

Kunnossapitoasentajan työtehtäviä on laajasti eri teollisuuden aloilla aina ulkomailla asti tapahtuvia asennuksia myöten. 

Kunnossapitoasentaja, CNC-työstökoneiden ja robottien kunnossapito

CNC-työstökoneiden ja robottien kunnossapitoasentajan tulee hallita laaja-alaisesti koneiden ja laitteiden mekaniikka, automaatio- ja sähkölaitteet, ohjelmoitavat logiikat, servo- ja säätötekniikka. Kunnossapitoasentajan työtehtäviin liittyy CNC-ohjattujen koneiden kuten sorvien, työstökeskusten, särmäreiden, robottien asennusta, huoltoa ja korjaamista.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintohin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Kustannukset

• Koulutus on ilmaista tarvittavat opiskeluvälineet ja –materiaalit täytyy hankkia itse.

• Tutkintomaksu 58 € opiskelija (on tutkintokohtainen kertamaksu, tilitetään OPH:lle)

 

Hakeminen

Jatkuva haku!

Lisätiedot

Jari Turpeinen

p. 044 728 8820

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi